TO ENGLISH VERSION
 

LINATOR-SYSTEMET

EDITOREN
TA KONTROLLEN
 

TILGJENGELIGHET

TILGJENGELIGHET

Linator følger på alle punkter W3C-standarden HTML 4.01 Strict. Nettsteder laget med Linator editor vil kunne leses av alle.

W3C (World Wide Web Consotium) er et internasjonalt standardiseringsorgan. De står blant annet bak HTML-, XML- og XHTML-standardene.

Vi mener at ingen, hvis det er teknisk mulig, bør hindres i å tilegne seg kunnskap på internett. Linator følger derfor W3C standarden 100%.

Vi oppfordrer til test av våre og konkurrentenes nettsider med W3Cs egen validator. Mange hevder å være kompatible, få er det!

Budskapet skal overfor brukeren tilpasses funksjon. Funksjonshemmede med ulike handikap vil positivt kunne benytte nettsteder laget med Linator. Tekstversjonen med et menysystem egnet for leselist eller forstørret skrift, er et eksempel på dette.

Tilgjengelige nettlesere for PDA følger foreløpig i svært liten grad W3C standarden. PDA versjonen av et Linator nettsted er derfor justert i forhold til dette, som et unntak, fremfor regel.

Tilgjengelighet i søkemotorene: Linator ligger på topp!
Med korrekt HTML-kode bedres søkbarheten, og et nettsted laget med Linator vil derfor alltid være godt søkbart i søkemotorene. Har du råd til å forsvinne i mengden fordi publiseringsverktøyet ditt ikke følger standardene?