TO ENGLISH VERSION
 

LINATOR-SYSTEMET

EDITOREN
TA KONTROLLEN
 

DESIGNPROSESS

DESIGNPROSESS

Firmaets visuelle profil blir tilpasset ved hjelp av stylesheet og med designelementer i ulike størrelser. Senere er det en enkel sak å justere designet innenfor standardmaler.

Tilpassing
Utføres av Albix AS ved kjøp av publiseringsløsning.

Brukerens justering av innholdet på de enkelte sider
Linator editor formatterer tekst og bilder i forhold til valgte standardverdier forhåndsdefinert i stylesheet, og som avspeiler firmaets eller organisasjonens grafiske profil.

Formatteringen skjer ved hjelp av markering av tekst og bruk av knapper. Innholdet legges inn som ren tekst, (og kan også tas ut igjen som det)

Det vil av og til kunne være et behov for å importere html. Denne kan importeres fra hvilket som helst program; (Word, Dreamweaver, Go Live, Frontpage o.s.v.)

Flash filer kan legges inn. Vær oppmerksom på at spaltebredden for normalformatet er 365 pixler og at innholdselementer ikke skal være bredere enn dette uten at man bruker spesialmal.

Test editoren
PROSESSKART Albix AS følger kundens webprosjekt og sørger for at komponenter leveres til avtalt tid. Dette skjer i henhold til vårt prosesskart.