TO ENGLISH VERSION
 

LINATOR-SYSTEMET

EDITOREN
TA KONTROLLEN
 

DATABASE

DATABASE

I Linator legges innholdet i database skilt fra malverket, og kan derfor vises på flere forskjellige plattformer.

Databasepublisering sikrer innholdet for fremtiden. Nå publiseres innholdet samtidig på grafisk versjon, PDA, og tekstversjon. Vi kaller dette multipublisering. Databaseinnholdet vil til enhver tid være det som er lagt inn av stoff uavhengig av Linators presentasjonsformer.
Linators database sikrer innholdet for fremtiden!

Når en standard for visning endres, utvikler Albix AS nye maler etter denne standarden. Innholdet som tidligere er lagt inn i databasen vises da etter ny standard.