TO ENGLISH VERSION
 
LINATOR-SYSTEMET

EDITOREN

TA KONTROLLEN
 
 

FUNKSJONER

EDITORENS FUNKSJONER

Ta kontrollen over innholdet: Her finner du fremgangsmåten for å legge inn eller redigere redaksjonelt stoff..

Et utsnitt av valgene fra editorens hovedside: Tittel, subtittel, dokument, profil og kategori.Her velges mal, sidens prioritet og kategori. Kategorifeltet brukes om sidens ingress som skal presenteres som en nyhet på andre sider.Klikk på NYTT eller ENDRE for å se alle menyvalgene.

Nytt
Ved å klikke på NYTT fra øverste menylinje vil du kunne lage en ny side som automatisk blir linket under den siden du er på når du klikker NYTT.

Tittel - Endringer fra 10.10.2001
Total lengde på tittel og ingress er 200 tegn. Tittelen kan ha en lengde på maksimalt 70 tegn og vises som bold. Tittelen blir brukt som navigasjonselement i flere sammenhenger.

Ingress
Ingressen kan i noen tilfeller utelates, men vises som eget felt om den blir brukt.

Stikkord
Vil ofte kunne sammenfalle med tittelen, men har en forhåndsdefinert lengde på 18 tegn. Den er et element som beskriver strukturen i nettstedet - (stien til hvert enket dokument). Gjør det til en rutine å finne et godt, kort og beskrivende stikkord.

Mal
I feltet kan det velges alternativ mal for innholdsvisningen (arealet hvor stoffet presenteres).

Prioritet
Prioriteten angir i hvilken rekkefølge underdokumentene skal vises i tabellen til høyre og i nyhets- og tema felt.

Kategori
Funksjon som blandt annet sørger for at sider nede i strukturen kan dukke opp med tittel og ingress i nyhets- og temafelt. Markering i kategorifeltet kan for eksempel være: nSTIKKORD.

Videre...
Ingressfeltet og innholdfeltet (ikke vist på illustrasjonen) er områdene hvor tekst og bilder legges inn og redigeres med editorens øvrige verktøy.

Test editoren