TO ENGLISH VERSION
 

LINATOR-SYSTEMET

EDITOREN
TA KONTROLLEN
 

MULTIPUBLISERING

MULTIPUBLISERING

Linator publiserer fra den samme databasen på tre forskjellige måter.

Publisering i grafisk versjon:

Sidene kjennetegnes av en nøytral og klar navigasjonsstruktur, kryssnavigering og visning av stien til dokumentene på alle nivåer. Tilpassing av kundens profil til systemet inkluderes ved kjøp av Linatorsystemet. Visuell profil design for kunden utføres etter egen kravspesifisert avtale.

Publisering som tekst

Ren tekst webversjon, hovedsakelig til bruk for blinde og svaksynte. Skriften kan eventuelt av brukeren gjøres større. Unødvendig html formatering blir fjernet, slik at innholdet egner seg for leselist. Beskrivelse av bildeelementer i form av alt tag, longdescription tag og lenke til bilde presenteres i tekstversjonen.

Publisering på PDA:

Personlige minidatamaskiner / mobile enheter. Versjonen benytter seg av Linators kryssnavigering som tilegnes enhetens navigeringssystem. Bredden er tilpasset PocketPC og Palm standarder, og med mulighet for å variere denne.

Det linuxbaserte systemet speiler innholdet slik at det blir presentert på forskjellige plattformer.

Systemkart som viser de forskjellige versjoners kopling til databasen

(Illustrasjonen viser også planlagte presentasjonsmåter) Alle presentasjonsmåtene genereres fra felles database.