TO ENGLISH VERSION
 

LINATOR-SYSTEMET

EDITOREN
TA KONTROLLEN

MULTIPUBLISERING

FLERE VERSJONER

FLERE VERSJONER

Det er planlagt flere presentasjonsmåter

Publisering av trykksaker:

Hovedområdene i en Linator web blir i denne versjonen til kapitler egnet for litterær katalogisering. Det genereres en løpende tekst med formatterte overskrifter, kapittel etter kapittel.

I teksten finnes teknisk referanse til høyoppløselig bildemateriell for trykksaker, eller til de allerede produserte lavoppløselige web-bildene.

Kapitteloversikt for den nye trykksaken genereres fra den logiske strukturen. Manuelt valgte krysslinker i nettstedet blir til kapittelhenvisninger i den løpende tekstfilen. Eksternlinkene blir til eksterne henvisninger.

Slik kan en Linator trykksak bli


God hjelp til å lage avanserte trykksaker om nettstedet er laget med Linator.

Det genererte teksfilen vil i programmene for sideombrekking Quark og InDesign, flyte gjennom spaltene fra side til side. Stoffet som allerede i stor grad er formattert, vil enkelt kunne redigeres avhengig av hvilken type trykksak som er ønsket. Enhver typograf vil trykke denne Linator versjonen til sitt bryst!

Versjon for tale:

Nettstedets innhold gjengis i talesyntese. Visuell kryssnavigering og navigering fra piltaster. Tale aktiveres fra tasten 5 - sentrum av navigasjonstastene. Linker gjengis i talesyntese.

Child / visual:

Et webnavigeringssystem basert på bilder, hvor teksten i navigasjonssystemet bare er en støtte til den billedlige informasjonen. Kategorien er først og fremst beregnet for de som ikke kan lese, eller personer med lærevansker. Linators kryssnavigeringsstandard blir utnyttet for det den er verdt; Gjennom bildehistorie og animasjon blir brukeren presentert relevante navigeringsalternativ.

Linatormannen

Vår prioritering:

Vi prioriterer utviklingen av nye versjoner for at brukere av Linator skal kunne dra flere fordeler av systemet. Child visual utgaven ligger noe lengre frem i tid.